NEIŽ - sessie

Het prachtige van NEI® is dat het niet nodig is om ellenlange praatsessies te houden. Evenmin hoef je emoties weer opnieuw te beleven.

Wanneer je voor een NEI®-sessie naar mijn praktijk komt zal ik je eerst vragen een anamneseformulier in te vullen. Deze wordt je toegestuurd. Tijdens het intake-gesprek voer ik een diagnostische test uit en breng voor je in kaart waar blokkades zitten. Op basis van deze gegevens maak ik een voorstel voor een vervolgtraject en stel ik een actieplan op. Op basis hiervan maak je zelf de keus of je hieraan wilt gaan werken en of je het traject wilt voortzetten. Je hebt na de intake uiteraard geen verplichtingen.

Het is bijzonder om te zien dat wat iemand bewust wil bereiken soms toch net iets anders ligt, dan wat iemand’s onderbewuste aangeeft. Zolang je bewuste en onderbewuste niet overeenstemmen (dus niet congruent zijn) kost dat veel energie en via NEI® kan dit opgespoord worden.

Met een simpele spiertest kan ik vlot de geblokkeerde emoties en belemmerende overtuigingen opsporen en dit naar je bewustzijn brengen. Het is niet nodig om incidenten die hieraan ten grondslag liggen opnieuw te beleven. Wanneer je je hiervan bewust bent, kijk ik of het nodig is om terug te gaan naar de allereerste keer waarop dit ontstaan is. Wanneer het hele plaatje helder is, kan ik via een simpele methode de emotie in beide hersenhelften laten integreren, waarna je deze emotie gemakkelijk kunt laten gaan.

Ook op het gebied van voeding, allergie en andere lichamelijke aandoeningen kan er in veel gevallen veel helderheid verkregen worden. Ziekte is in veel gevallen een signaal om naar jezelf te kijken.

Let wel: Ik ben van oorsprong verpleegkundige en tevens opgeleid tot NEI® coach. Ik ben geen arts en zal je bij lichamelijke klachten altijd vragen of je een arts hebt bezocht. Zoniet, dan kan het zijn dat er eerst een verwijzing naar een huisarts plaatsvindt om een medisch onderzoek te laten verrichten. NEI® is een complementaire (aanvullende) behandelmethode.

Een NEI®-sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur en vinden plaats in mijn praktijk aan huis. In overleg is het mogelijk om de sessie bij jou plaats te laten vinden.


Top 


Printerversie

Sitemap    Voorwaarden