Privacy Statement.

Uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut/begeleidende coach een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw fysieke en geestelijke gezondheidstoestand, de voortgang hierin en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling/begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik houd een register verwerkingsactiviteiten bij. Dit register kunt u inzien of hiervan een kopie ontvangen.

Vanuit mijn praktijk verricht ik ook freelance werkzaamheden. In dit geval blijft mijn privacy statement van kracht, maar maak ik gebruik van de wijze waarop dossiervorming in betreffende organisatie is georganiseerd. (Met de bijbehorende veiligheidsmaatregelen).

Ik doe mijn best best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik;

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie of begeleidingstrraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar/begleider. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling/begeleiding
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult


Vind Sterkracht Coachingspraktijk

(C) 2011 "Sterkracht" - Alle rechten voorbehouden.

Deze pagina afdrukken